Om oss

Samfunn & sikkerhet er en nettavis som dekker samfunnssikkerhet og beredskapsområdet, vi går bak kulissene på den løpende nyhetsdekningen av branner og ulykker i de norske mediene.

Med dyptgående og grundige reportasjer, analyser, kommentarer og portretter, skal Samfunn & sikkerhet legge stor vekt på å få frem saker og la fagfolk, som vanligvis ikke når frem i det ordinære nyhetsbildet, komme til orde. Vi vil spesielt løfte frem temaer innenfor forskning og utvikling, klimaendringer, gi grundig informasjon om hendelser og holde leserne oppdatert på de ulike fagfeltene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.
Vi vil både ta for oss de brede linjene og gå i dybden på de smale. Begrepet samfunnssikkerhet dekker et stort område. Nettavisen Samfunn & sikkerhet skal derfor være en plattform for alle aktører innenfor dette fagfeltet, og i tillegg være et interessant organ for alle som er opptatt av hvordan sikkerhet ivaretas innenfor politikk, forskning og utvikling, og som gjerne vil vite mer om maktstrukturer, muligheter og fremtidsperspektiver.

Nettavisen Samfunn & sikkerhet skal utforske og ta i bruk nye publiseringsverktøy. Sakene vil bli presentert og publisert i ulike formater; som film, lyd, skrift, bilder og animasjoner. I vår visuelle historiefortelling vil vi også prøve ut ny teknologi. Og ved å gjøre aktiv bruk av sosiale medier ønsker vi å oppnå nær kontakt og deltakelse fra publikum og våre lesere.

Nettavisen Samfunn & sikkerhet er publisert på uavhengig grunnlag, i henhold til prinsippene nedfelt i Redaktørplakaten og de norske medienes etiske normer gjennom «Vær varsom-plakaten». Ansvarlig redaktør står dermed etisk og rettslig ansvarlig for det publiserte innholdet, overfor medienes selvjustis, Pressens Faglige Utvalg, og overfor lover og domstoler. Samfunn & sikkerhet er medlem av Fagpressen.

 

Kontaktinformasjon

Samfunn & sikkerhet utgis av Mediehuset samfunnssikkerhet og beredskap AS

Adresse: Seljeveien 5, 1661 Rolvsøy
Telefon: 23 90 50 32
Epost: epost@samfunn-sikkerhet.no
Organisasjonsnummer 916222610 mva
Ansvarlig redaktør: Christian Seilø Torgersen