Lanserer sjøvettspill

Sjøfartsdirektoratet med sjøvettspill

Femteklassingene Theodor (t.v.) og Njål tester det nye sjøvettspillet på iPad, mens Helga Sulen Sund fra Sjøfartsdirektoratet (bak, t.v.) og lærer Marit Svendsen følger med. (Foto: Sjøfartsdirektoratet)

Sjøfartsdirektoratet lanserer nå et nytt sjøvettspill for barn. 
Tidlig læring om sjøvett og sikker bruk av fritidsbåt skal forebygge ulykker. 

Sjøfartsdirektoratet har også forebyggende sikkerhetsarbeid, og står bak kampanjen "Vis Sjøvett" for fritidsbåtbrukere. Nå er det barn og unge som skal nås på en engasjerende og morsom måte gjennom gjennom nettspill. I spillet skal man hjelpe Morten Måke med å styre båten sin riktig mellom holmer og annen trafikk, og lærer grunnleggende sjøvett.

- Vi ser at spill på nettbrett og mobil er en god måte å nå fram til brukere av fritidsbåt på et medium de kjenner godt. Læringseffekten er høy når de spiller et spill som premierer riktig oppførsel på sjøen, sier kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder Helga Sulen Sund i Sjøfartsdirektoratet.

For Sjøfartsdirektoratet var det viktig å skape et engasjerende spill og samtidig gi det et læringsmessig utbytte.

- Ut fra tester ser det ut som vi har lykkes med det, sier utvikler Morten Tvedten i Mediafarm, som er engasjert av direktoratet for utviklingen av spillet. 

5. klassinger fikk teste

En 5. klasse ved Hauge skole i Haugesund fikk drømmeoppdraget om å teste sjøvettspillet før siste finpuss og lansering. Det manglet ikke på engasjement.

  - Å nei, du skulle jo gå bak seilbåten! utbryter Diana da Sarah prøver å smette fritidsbåten hun styrer foran seilbåten. Det blir trekk i poeng, siden det er vikeplikt for båter under seil. I spillet skal man hjelpe en måke med å gjøre klar fritidsbåten for tur og kjøre den på en sikker måte som tar hensyn til sjømerker og annen båttrafikk.

Klassekameratene Theodor og Njål spiller flere ganger, gjør ting riktigere og riktigere. De klarer også quiz'en på slutten godt, og sitter igjen med god kunnskap om hvordan ferdes sikkert i fritidsbåt.

Sjøfartsdirektoratets måke Morten trenger hjelp til manøvreringen. 
(Utklipp: Sjøfartsdirektoratet.)

 

Spillet kan lastes ned for iPad og iPhone her.