Ny bok: «Perspektiver på samfunnssikkerhet»

Ny bok: «Perspektiver på samfunnssikkerhet»

En ny bok: «Perspektiver på samfunnssikkerhet». (Foto bokomslag: Cappelen Damm)

Norge står ovenfor nye og uventede trusler. Det er nødvendig for en rekke aktører å planlegge og iverksette tiltak og økt beredskap.
I den nyutgitte boka «Perspektiver på samfunnssikkerhet» presenteres disse, og andre sentrale problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet. 

"Perspektiver på samfunnssikkerhet" bygger på teorier utviklet av samfunnsvitere, sosiologer og statsvitere, og skal gi grunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale funksjoner i samfunnet.

 Boka er ment for bachelor- og masterstudenter, men retter seg også mot ledere og ansatte i privat og offentlig sektor, og andre som ønsker oppdatering i et spennende teori- og praksisfelt i hurtig utvikling.

Boka omhandler blant annet følgende temaer:

  • Risiko og sikkerhet i samfunnsvitenskapelig teori
  • Risiko og politiske beslutningsprosesser
  • Sikkerhetsstyring og kontroll
  • Sårbarhet, teknologi og organisasjon
  • Beredskap, kriser og krisehåndtering
  • Ledelsesverktøy i risikostyring
  • Paradokser og dilemmaer i samfunnssikkerhet

Tunge aktører

Forfatterne av boka er alle knyttet til Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger, og utgjør et faglig tungt korps:

Professor Ole Andreas Engen, førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, professor emeritus Preben Hempel Lindøe, professor Kjell Harald Olsen, professor Odd Einar Olsen og førsteamanuensis Kenneth Pettersen.

Politikk og verdier

Ole Andreas Engen opplyser at boka oppsummerer og systematiserer aktivitet og forskning som er drevet av samfunnssikkerhetsmiljøet ved SEROS de senere årene.

Boka tar også for seg hvordan den politiske interessen for samfunnssikkerhet har vokst, samtidig som den viser at vi trenger et kritisk blikk på hva samfunnssikkerhet er, og kan være.

Dessuten reises spørsmålet om hvordan sikkerhet kan gå på bekostning av andre verdier i samfunnet, og hvordan samfunnssikkerhet prioriteres og organiseres.