Hva driver egentlig naboen med?

Hva driver egentlig naboen med?

Tilsynsmyndighetene ønsker at du skal interresere deg for hva naboen driver med? (Foto: Shutterstock)

Norske tilsynsmyndigheter markedsfører en fornuftig variant av det gamle østeuropeiske systemet, som gikk ut på å følge med på hva naboen drev med. Men det dreier seg om sikkerhet – ikke angiveri.

Tilsynsmyndighetene synes du skal bli mer nysgjerrig på naboen. Fortrinnsvis hvis din virksomhet er en del av et industriområde, kjøpesenter, eller andre steder der mange virksomheter er samlet. Det er nettopp samordning mellom naboer som er tema for tilsynsaksjonen i ukene som kommer.

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), og DSB har gått sammen om Fellesaksjonen 2016. De neste to ukene skal inspektører gjennomføre nesten 300 tilsyn over hele landet. Tilsynene er fordelt på industriparker, forsyningsbaser og kjøpesentre. Temaet er Internkontrollforskriftens krav til samordning.

Hva driver naboen med?

– Virksomheter som ligger rett ved siden av hverandre, kan drive med høyst ulike aktiviteter. Kunnskap om hva naboen gjør, kan være av viktighet for sikkerheten, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet:

– Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farlige situasjoner som kan oppstå, og hvordan vi kan unngå at de skjer. Det kan også gjelde hvis risikoen ligger hos naboen.

Over gjerdet

Direktør Knut Oscar Gilje i NSO:

 – For oss som følger opp sikkerhet og beredskap i industrien, er samordning et selvsagt tema på de fleste tilsyn. Manglende kunnskap om hva nabovirksomhetene produserer og lagrer, gjør risikovurderingene mangelfulle. De dekker ikke hendelser som kan oppstå på den andre siden av gjerdet.

Nødvendig samordning

Industrivirksomheter som er lokalisert tett på hverandre, og som håndterer kjemikalier og farlig avfall, utgjør ofte en større miljørisiko enn når de er lokalisert hver for seg.

- Det er viktig at virksomheter i nærheten av hverandre samordner arbeidet med risikovurdering og beredskap. På den måten reduseres faren for uønskede hendelser som kan skade helse og miljø, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tilsynsetatenes fellesaksjon

  • I 2016 er det fjerde gang tilsynsetatene (HMS) gjennomfører en felles tilsynsaksjon. Årets aksjon foregår i uke 16 og 17.
  • Tilsynsaksjonen skal bidra til at virksomheter som holder til i konsentrerte næringsområder, samordner seg og har en helhetlig plan for helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringene.
  • Ifølge regelverket (internkontrollforskriften) skal virksomheter som ligger tett sammen, avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder.