Energiforsyningen er sårbar 

Energiforsyningen må ruste seg mot nye digitale sårbarheter

Energiforsyningen må ruste seg mot nye digitale sårbarheter. (Foto: Shutterstock)

Stadig mer komplekse IKT- systemer krever at energibransjen må tenke nytt om sikkerhet. Digital sårbarhet må reduseres, og NVE varsler gjennomgang av beredskapsforskriften.

- Energisektoren er avhengig av stabile, sikre, og funksjonelle IKT-systemer for sin systemdrift. Teknologien bak IKT-systemene er i stadig endring. kompleksiteten i systemene bare øker. Vi har sett at enkelte utviklingstrekk i vår sektor vil forsterke kompleksiteten ytterligere, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, avdelingsdirektør i NVE.
 

Framtidsvurdering

På oppdrag fra NVE har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) foretatt en kartlegging av hvilken teknologisk utvikling vi kan forvente i energiforsyningen. Kartleggingen er oppsummert i NVE-rapport 118-2015 Teknologiskifte i energiforsyningen.

- Med denne rapporten ønsket vi å identifisere og drøfte strategiske sårbarhetsutfordringer, og hvordan disse kunne håndteres med regulering og tiltak i selskapene. Vi ville se spesielt på lagring av data i sky-tjenester og digitale svakheter ved AMS-systemene, samt ømfintlighet og problemer ved logging, hendelseshåndtering og personvern, sier Åsgard Bendiksen.

Gjennomgår beredskapsforskriften

Forsvarets forskningsinstitutt anbefaler et sterkere regelverk for sky-tjenester, smarte strømmålere (AMS), logging, og hendelseshåndtering. NVE vil derfor gjennomgå beredskapsforskriften, og se om kravene må endres for å styrke sikkerheten i energiforsyningen.

Les også: Storbritannia stanser «smarte» strømmålere. 

- Rapporten gir oss et godt grunnlag for å se nærmere på energisektorens regelverk. Sikkerhetskravene må tilpasses risikoene rundt IKT-systemer og lagring av data. Samtidig er vi opptatt av å dele kunnskap, blant annet med energiselskapene, og med andre myndigheter. Samarbeid med andre tilsynsmyndigheter på IKT-området er viktig, ettersom truslene  ikke er spesifisert etter sektor, men rammer bredt. NVE vil også prioritere dette, sier Bendiksen.

Rapporten ser på hvordan sikkerhetsmyndigheter i Norge og andre land håndterer lignende utfordringer, og anbefaler NVE å engasjere seg mer i europeisk arbeid knyttet til sikkert i AMS, sky-tjenester, overvåking og logging. Dette vil NVE følge opp.