48.000 tonn giftige våpen
– en arv fra verdenskrigen

Vrak i Skagereak. Foto: FFI/Kystverket

Vrak nr. 11 i Skagerak – en arv fra verdenskrigen. (Foto: FFI/Kystverket)

Kystverket og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har siden 2015 kartlagt dumpefeltet for kjemiske våpen i Skagerrak. Nå vurderes hva som skal gjøres med den farlige arven fra krigen.

Freden kom i 1945. Tyskerne etterlot tonnevis med kjemiske våpen, og annen ammunisjon. Myndighetene var usikre på hvordan problemet skulle håndteres. De valgte å laste det hele på skip, som ble senket på dypt vann diverse steder langs norskekysten.

Sånn omtrent hvor

Dumpeområdene har for så vidt vært kjente, men uten eksakte posisjoner, og uten kjennskap til hva som har skjedd med skip og våpen over tid.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har i 2015 og 2016 kartlagt dumpefeltet for kjemiske våpen i Skagerrak. Nå jobber FFI og Kystverket med anbefalinger om hva som bør skje videre.

Tre års dumping

Kartleggingen av vrakene på havbunnen ble gjennomført fra FFIs forskningsskip HU Sverdrup II, med bruk av den selvgående undervannsfarkosten Hugin Hus.

– Formålet med kartleggingen har vært å lokalisere og fastslå hvor mange vrak, fylt med kjemiske våpen, som ble senket i og ved dumpefeltet mellom 1945 og 1947, sier prosjektleder Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

600 meters dyp

Kartleggingen har dekket omlag 450 km2 av sjøbunnen i Skagerrak. Det tidligere kjente området er avmerket på kart, mens kartleggingen nå har lagt vekt på lokalisering av vrak som ble senket dumpet utenfor feltets grenser. Området ligger på ca. 600 meters dyp.

36-38 vrak

I 2015 utførte FFI en litteraturstudie. Tilgjengelige arkiver og ny informasjon indikerte at mellom 36 og 38 vrak kan ha blitt senket som en del av de alliertes deponering av kjemiske stridsmidlenr fra Tyskland.

– Det ble deponert anslagsvis 41.000 – 48.000 tonn kjemiske stridsmidler i feltet. FFI har en relativt god indikasjon på hvilke stridsmidler det dreier seg om, opplyser sjefsforsker Petter Lågstad i forskningsinstituttet.

Varierende tilstand

Totalt 54 vrak er lokalisert i kartleggingsarbeidet. Av disse er altså 36 vurdert til sannsynligvis å være en del av deponeringen av kjemiske stridsmidler.

Kystverket og FFI sitt kart over dumpefelt

– Tilstanden på disse 36 vrakene varierer fra ødelagt til nesten uskadet, forklarer sjefsforskeren fra FFI.

Anbefaling utarbeides

Situasjonen nå: Kystverket skal i løpet av kommende høst systematisere innsamlet informasjon, og utarbeide sluttrapport til Samferdselsdepartementet. Rapporten skal gi anbefaling og informasjon om videre arbeid.

Materialet omfatter også analyser av innsamlet biologisk materiale og sedimentprøver.

Hyggelig biprodukt

Og noen litt fredeligere perspektiver til slutt: Under kartleggingsarbeidet ble det i tillegg lokalisert flere vrak av historisk interesse.  Data om disse oversendes til kulturminnemyndighetene, opplyser Mortensholm.

 

Kystverkets videopresentasjon av vrak: