Video av brannen i Oslofjordtunnelen

Video av brannen i Oslofjordtunnelen

Statens vegvesen har begynt oppryddingsarbeidet etter brannen 5. mai i Oslofjordtunnelen. (Foto: Statens Vegvesen)

Det tok 5 minutter fra lastebilen begynte å brenne til den var overtent i Oslofjordtunnelen 5. mai. Nå kan det komme forbud mot tyngre kjøretøyer i tunellen.

Statens Vegvesen har frigjort videopptak fra brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai. Videoen fra overvåkningskameraene viser hvor raskt en slik brann utvikler seg, sier avdelingsdirektør i Vegvesenet, Nils Audun Karbø.

Sjåføren i lastebilen ble reddet ut av en snarrådig forbipasserende. Sjåførene i to biler som ble sittende fast bak traileren reddet seg inn i et evakueringsrom.

Sikkerhetssystemer

Videoovervåkingssystemet i tunnel er styrt av Vegtrafikksentralen, og varsler umiddelbart om en bil stopper eller det skjer en hendelse. Styring av nødsystemer, varsling av nødetater og skilting i taket av tunnelen der det står «snu og kjør ut igjen» styres fra Vegtrafikksentralen i Oslo.

- Vegtrafikksentralens trafikkoperatører vet at det kan stå om minutter, og er trent på å håndtere slike situasjoner, forklarer Karbø.

Flere tiltak iverksettes i Oslofjordtunnelen

Tydeligere skilting og merking, hyppigere kontroller og andre tiltak for å hindre biler i å kjøre inn i tunnelen ved brann er noen av tiltakene Statens vegvesen har kommet med etter brannen 5. mai.

Statens vegvesen har hatt flere møter med omkringliggende fylkeskommuner, kommuner og andre berørte interessenter. 

- Tiltakene som vi nå iverksetter og vurderer, er et resultat av god dialog og godt samarbeid sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region øst.

Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor, og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt. Noen av tiltakene er ny skilting utenfor tunnelen, tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ turn». Bommer skal også raskere ned ved rødt lys.

Statens vegvesen ønsker at avstand mellom tunge kjøretøy økes og vil øke minimumsavstand til 100 meter mellom tunge kjøretøy.

En intensivering av tekniske utekontroller av tunge kjøretøy (inkludert mobil varmeskanner) samt tungbilberger i beredskap i de mest trafikkerte periodene av døgnet er også et midlertidig tiltak Statens vegvesen vurderer.

Statens vegvesen har begynt oppryddingsarbeidet etter brannen 5. mai i Oslofjordtunnelen. Ny asfalt og veggelementer må byttets etter brannen i lastebilen, som var lastet med papir. (Foto: Statens Vegvesen)

Vurderer forbud for tunge kjøretøy

Vegvesenet vurderer å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter, og kjøretøy med farlig gods. Forbudet vurderes foreløpig iverksatt på hverdager, i rushtid.

- Forbudet gjelder eventuelt frem til vi har en løsning på plass som identifiserer kjøretøy som kan virke negativt inn på trafikksikkerheten. Dette skaper naturligvis utfordringer for næringsvirksomhet og fremkommelighet. Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nils Audun Karbø.

Vil teste ut varmedeteksjon

I tillegg til de tiltakene som kommer på plass før tunnelen åpner eller ganske umiddelbart etterpå, vil Vegvesenet installere termiske kamera i tunneltaket med automatisk deteksjon av varme objekter.

-  Vi vil så raskt som praktisk mulig få på plass et prøveprosjekt der vi tester bruk av termiske kamera med automatisk hendelsesdetektering (AID), for å oppdage kjøretøy med varmegang i bremser eller motor. Målet å oppdage tidligst mulig tunge kjøretøy som kan forårsake brann for å få stengt tunnelen og tømt den for kjøretøy, forteller Karbø.

Med slike kamera kan Vegtrafikksentralens trafikkoperatører gjøre vurderinger og eventuelt stenge tunnelen ved varme over en gitt verdi, og tilkalle brannvesenet.