Sosiale medier – når det er krise

Petter Skants: Sosiale medier og krisehåndtering. En praktisk veileder.

Petter Skants: Sosiale medier og krisehåndtering. En praktisk veileder. 

Det er en kjent sak at sosiale medier som Facebook og Twitter er brukt til å spre viktig informasjon i krisesituasjoner. Men hvordan bør det håndteres? 

I den nylig utgitte boken «Sosiale medier og krisehåndtering - en veileder», gir Petter Skants råd og tips om hva man bør legge vekt på, og hva som bør unngås ved bruk av sosiale medier i krisesituasjoner.

Boka er særlig nyttig for ledere med ansvar for krisehåndtering, men er skrevet for alle som arbeider i offentlige og private virksomheter.

Boka inneholder flere eksempler på hvordan sosiale medier er benyttet i kriseoppfølging etter flyulykker, overfall og bombetrusler. Hurtig respons, tid, og omfang er viktige faktorer.

Petter Skants er beredskapsleder i Sjømannskirken, og holdt en foredragsserie om sosiale medier:

- Det inspirerte meg til å skrive noe mer om temaet. Alt skjer raskt i dag. Derfor er det viktig å bruke de nye mediene effektivt. I tillegg så jeg at det var skrevet lite om emnet, sier Petter Skants.

Sosiale medier er viktige for å komme hurtigst mulig ut med fakta i krisesituasjoner, men også betydningsfulle når det gjelder å korrigere faktafeil, går det fram av boka.

Petter Skants: Sosiale medier og krisehåndtering. En praktisk veileder.