Sommertur åpnet med forurensning

Statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge blir tatt med på en tenkt oljevernaksjon når han besøker Kystverkets Beredskapssenter i Horten.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge blir tatt med på en tenkt oljevernaksjon når han besøker Kystverkets Beredskapssenter i Horten. Kystverket fagfolk forklarer hvordan det jobbes med forskning og utvikling både inne i senteret, på øvelser,  og ved hendelser med oljeutslipp. (Foto: Kystverket)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har lagt ut på en veritabel signingsferd langs Norskekysten, fra Oslo til Kirkenes. Begivenheten ble innledet med oljevernaksjon iscenesatt av Kystverkets beredskapspersonell.

Det ble med andre ord en tankevekkende og forhåpentligvis kunnskapsmettet innledning på statsrådens sommerlige rundreise. Kystverket ga Solvik-Olsen og hans følge en detaljrik innføring i en oljevernaksjons forskjellige stadier.

Seniorrådgiver Rune Bergstrøm i Kystverket innledet med orientering om HMS-regler. Deretter fikk statsråden og hans folk, formentlig til deres store glede, iføre seg hvite kjeledresser, hjelmer, vernebriller, og alt faget tilhørende. Hvoretter man gikk til verks i praksisens ånd: Det skulle samles opp olje fra havet, bark skulle blåses på strendene, utstyr demonstreres, og standardiserte containere med oljevernmateriell presentert i all sin tyngde,

Statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge blir tatt med på en tenkt oljevernaksjon når han besøker Kystverkets Beredskapssenter i Horten.
Statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge blir tatt med på en tenkt oljevernaksjon når han besøker Kystverkets Beredskapssenter i Horten. Hvor mye olje klarte vi å samle opp, hvordan ser oljeregnskapet ut for hendelsene etter grunnstøtingen av Full City og Godafoss? Seniorrådgiver Rune Bergstrøm forklarte. (Foto: Kystverket)

Alt dette før Solvik-Olsen himself fikk prøve seg på ekte oljeutslipp. Rett nok inne i Det nasjonale senteret for testing av oljevernutstyr.