Nødmelding - på SMS

Nødmeldingstjenesten skal motta SMS

Nødmeldingstjenesten skal motta SMS fra døve og hørselshemmede. (Foto: Shutterstock)

Døve og hørselshemmede skal få bedre tilgang til nødtjenestene gjennom regjeringens pilotprosjekt: SMS direkte til 110, 112 og 113. Det er håp om at liv skal kunne reddes.

Den nye tjenesten iverksettes i løpet av året, så snart operatørene på nødmeldingssentralene har fått opplæring og rutiner for mottak, behandling og lagring av opplysninger.

Utvidet mulighet

I dag kan døve og hørselshemmede kontakte nødmeldingstjenesten via teksttelefonen. Her bli henvendelsen videreformidle til riktig mottaker. Dette tilbudet vil bestå, men personer i nød vil nå også få mulighet til å kontakte operatørene på nødmeldingssentralene direkte. Man ser for seg at dette kan bidra til å redde liv, eksempelvis i en situasjon hvor en hørselshemmet påtreffer noen som trenger livreddende assistanse.

Fornøyd Anundsen

Som et ledd i arbeidet med å forbedre nødmeldingstjenesten, ba regjeringen Direktoratet for nødkommunikasjon om å få på plass et pilotprosjekt som gjør at enkelte brukergrupper kan sende SMS direkte til nødmeldingstjenesten.

– Jeg er meget fornøyd med at døve og hørselshemmede får mulighet til å kommunisere direkte med nødmeldingstjenesten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Bodø tar imot

Pilotprosjektet skal gå over to år. Formålet er å høste erfaringer med tekstbasert kommunikasjon med nødstilte. Erfaringene vil danne grunnlaget for hvordan en slik løsning skal innrettes i framtiden.

I pilotprosjektet vil den samlokaliserte nødmeldingssentralen i Bodø motta alle henvendelsene som kommer via SMS. Bruk av tjenesten vil kreve forhåndsregistrering.