Norsk Luftambulanse skal drifte alle basene

Norsk Luftambulanse AS har fått avtale om drift av alle de tolv legehelikopterbasene i landet fra 2018.

Norsk Luftambulanse AS har fått avtale om drift av alle de tolv legehelikopterbasene i landet fra 2018. (Foto: Norsk Luftambulanse)

Norsk Luftambulanse AS har fått avtale om drift av alle de tolv legehelikopterbasene i landet fra 2018. I dag opererer selskapet ni av luftambulansebasene.

Avtalen gjelder fra 1. juni 201. Den varer i seks år, med mulighet for forlengelse i nye fire år. Norsk Luftambulanse AS vant anbudet i konkurranse med tre andre operatører.

Mer og større

Lars Kobberstad, konstituert administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS, mener luftambulansetjenesten nå blir blant de beste i verden:

– Pasientene får en enda mer moderne og kraftfull luftambulansetjeneste, med økt kapasitet og tilgjengelighet. Det innføres nye helikoptre, flere reservehelikoptre, og det skal opprettes bakvakt for personellet.

Tilbud om jobb

Norsk Luftambulanse AS vil bruke tiden fram mot overtakelsen i 2018, slik at overgangen blir mest mulig smidig. Direktør Kobberstad understreker at operativt personell ved der basene som overtas, vil kunne få tilbud om ny jobb i Norsk Luftambulanse AS.

Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener det var et klokt valg å gi operatøransvaret til Norsk Luftambulanse AS:

- Det vil komme pasientene i hele Norge til gode, fordi vi som eier har et ideelt formål. Det blir ikke tatt utbytte av driften, og pasientene er satt i sentrum.