Liten fare for storflom 

Flom i Arendal. (Foto: R Kristoffersen, Shutterstock)

Flom i Arendal. (Foto: R Kristoffersen, Shutterstock)

Vårværet er avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) varsler for alle landsdeler; Liten sannsynlighet for større vårflom enn normalt.

 - Årets snømengde, sammenlignet med hva som er normalt, kan si noe om sannsynligheten for stor vårflom. Men det er først og fremst værforholdene under snøsmeltingen som avgjør hvordan vårflommen faktisk utvikler seg, sier NVEs flomvarsler Inger Karin Engen

NVE melder at i deler av Finnmark og  indre Troms er det mer snø enn normalt. Dermed er sannsynligheten for stor vårflom noe større enn normalt. Det er forøvrig litt mer snø enn normalt i sørlige deler av Langfjella, og i fjellet på Vestlandet. På Østlandet og mesteparten av Trøndelag er det mindre snø enn normalt. I lavlandet i Sør-Norge og Trøndelag er det mer eller mindre bart.

- De siste årene har vi sett flere eksempler  på at mye nedbør under snøsmelting kan føre til skadeflom, selv om det er lite snø. På den andre siden har vi også eksempler på at store snømengder ikke har medført større vårflom enn normalt - hvis det har kommet lite nedbør og moderat varme i smelteperioden, sier Engen.

Se på www.varsom.no for oppdatert informasjon om flom, jord-, sørpe- og flomskredfare, samt snøskredfare og isforhold.