Bidro til at ikke flere liv gikk tapt

Svalbard, Longyearbyen

Skredet i Longyearbyen på Svalbard 19. desember 2015 er evaluert av DSB. (Foto: Shutterstock)

- Ingen liv kunne vært reddet i redningsaksjonen på Svalbard etter skredet 19. desember 2015. Tvert om mener DSBs evaluering at innsatsen fra redningsmannskaper, frivillige, og de rammede selv, trolig bidro til at flere liv ikke gikk tapt.

Evalueringen har altså ikke avdekket noe som tilsier at flere kunne vært reddet etter snøskredet, som kostet to mennesker livet.

Voldsomme krefter

Det er anslått at fem tusen tonn snø løsnet i fjellsiden på Sukkertoppen, og slo ned i bebyggelsen i to hundre meters bredde. Seks personer ble tatt av skredet, to omkom, og elleve boliger ble totalskadet.

Alltid noe å lære

Etter skredet ba Justis- og beredskapsdepartementet DSB om å evaluere ulykken. Rapporten forelå denne uka.

- Etter slike ulykker er det viktig å gjennomgå alle forhold av betydning for hendelsen. I rapporten peker vi på en rekke små og store læringspunkter som må følges opp. Det er alltid noe å lære av hendelser som skredet på Svalbard, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Oppfølging uteble

Gjennom flere tiår har det vært foretatt skredfarekartlegginger i Longyearbyen, og tidvis ble tiltak iverksatt for å sikre mot skred, og varsle om skredfare. Men av flere årsaker ble ikke dette arbeidet systematisk fulgt opp, framgår det av DSBs rapport.

Diffuse ansvarsforhold

Ansvaret for sikring av eksisterende bebyggelse er uklart - både på Svalbard og på fastlandet. Skredutsatte områder er derfor ikke blitt sikret, skriver DSB.

- Ansvaret har vekslet over tid. Det er en lang historikk her, når det gjelder planlegging av boliger, skredforebygging og skredvarsling, forklarer Daae til NRK.

Stor redningsaksjon

Sysselmannen, Røde Kors, brannvesenet, og flere hundre innbyggere og andre frivillige bidro i det vanskelige arbeidet med å skuffe hardpakket skredsnø. 

I tillegg ble det sendt letemannskaper, medisinsk personell og utstyr med fire ambulansefly og rutefly fra fastlandet.  

Les rapporten

DSB har evaluert hendelsen med bistand fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge, og fra Politihøgskolen.

Les evalueringsrapporten her.