- Enkelte brannfolk i Finnmark synes
det går bra uten utdanning

Deltidsansatte brannkonstabler i Finnmark mangler utdanning

Deltidsansatte brannkonstabler i Finnmark mangler utdanning. (Foto: Christian Seilø Torgersen)

162 av 267 deltidsansatte brannkonstabler i Finnmark mangler utdanning. Årsaken synes å ligge i at mannskaper har kviet seg for å reise så langt hjemmefra i åtte uker, for å delta på kurset ved Norges brannskole på Fjelldal i Nordland, ifølge NRK.

Så fikk de et nytt, skreddersydd tilbud, etter at Justisdepartementet instruerte DSB om å påse at kursene gjennomføres.

Lunken interesse

Det nye, og ganske radikale tilbudet: Kurs i Finnmark, med forskriftsmessig utdannelse på bare to uker.

Og så var alle glade?

Nei. Den betydelige kurs-slankingen skulle fjerne mannskapenes vegring, men det er fortsatt laber interesse. De to hurtig-kursene som Hammerfest Brann og Redning arrangerer i år, står dermed i fare for å bli kansellert på grunn av manglende påmeldinger.

Kritisk brannsjef

Brannsjef Arne Myrseth i Hammerfest summerer opp situasjonen:

– Staten har altså kommet med tilbud om kurs i Finnmark. I stedet for å reise til Nordland i åtte uker, kan en konstabel utdannes på to uker i Finnmark. Dessverre syns enkelte konstabler fortsatt at det er vanskelig å være lenge hjemmefra, og at det går bra uten kurs. Dette er uakseptabelt.

Enda en kritisk brannsjef

Brannsjef Nikken Turi i Kautokeino bekrefter problemet overfor NRK:

– Kurset er dyrt, og ikke prioritert fra kommunens side. Mannskapenes vilje til å gjennomføre kurset er heller ikke særlig stor. Med deltidsansatte er det et problem at de ikke vil være borte hjemmefra så lenge.

Turi mener brannkorpsene må bli flinkere til å synliggjøre for politikerne at dette er et lovkrav som må følges opp.

Ordføreren forklarer

Ordfører Johan Vasara i Kautokeino utdyper andre underliggende årsaker:

– Vi er kontinuerlig nye politikere som velges inn i kommunestyret. Hvis man ikke har rutiner for dette, og det skal være opp til kommunestyret og formannskapet å prioritere økonomisk, er det ikke gitt at vi har nødvendig kunnskap til å kunne prioritere brannvesenet lokalt.

Ordføreren mener at fagavdelingene må sørge for at politikerne blir informert, og at kurset burde vært innarbeidet som en selvfølgelighet i nødetaten.

Med livet i hendene

Brannsjef Arne Myrseth i Hammerfest er fortvilet over at ikke flere deltidsansatte i Finnmark har den lovpålagte utdannelsen:

- En brann- og redningsarbeider står med livet ditt i hendene, eller skal håndtere en husbrann der du er i ferd med å miste alt. Da må de kunne jobben sin. Kommunene, og i første rekke politikerne, må sørge for at brannvesenet blir utdannet.

Farlige Finnmark

Myrseth er for øvrig brannsjef i en kommune, Hammerfest, uten deltidsansatte, mens Kautokeino eksempelvis har 27.

Hvorav bare 4 har den påkrevde utdanningen.

Og statistikken? Den forteller at faren for å dø i brann er dobbelt så stor i Finnmark, som i resten av landet, melder NRK.