19 omkomne i brann

Det omkom 35 personer i brann i 2015.

Stadig færre mennesker dør i branner, 19 personer omkom første halvår 2016. (Foto: Samfunn & sikkerhet)

19 personer omkom i brann i Norge første halvår. Dette er like mange som etter første halvår i fjor. Totalt for 2015 omkom det 35 personer, som er det laveste antallet omkomne til nå.

Det er i hovedsak personer fra risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. 
 
Over halvparten av de 19 som har omkommet i 2016 har vært over 67 år, og ofte starter branner på komfyren i forbindelse med matlaging.
 
- Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i får installert komfyrvakt, sier Kristin Cordt-Hansen, fungerende direktør i DSB.
 
Noen av de laveste tallene som er registret til nå er 41 omkomne i 2012 og 46 i 2011. Til sammen har 2 339 mennesker omkommet i brann siden 1979, i snitt 64 personer hvert år. 
 
– Hvert dødsfall er ett for mye og vi har ingen å miste. Vær bevisst og ta ansvar for brannsikkerheten, sier Cordt-Hansen.