Industrivernet: 846 innsatser i 2015

Industrivernet: 846 innsatser i 2015

Industrivernet hadde 846 innsatser i 2015. (Foto: Shutterstock, Dieter Hawlan)

Av Norges 1.007 industrivernpliktige bedrifter har 267 meldt at de var i innsats i 2015. Enkelte bedrifter har vært i innsats flere titalls ganger, men de fleste hadde 1-2 innsatser. Tallene kommer fra Næringslivets sikkergetsorganisasjon (NSO) og  industrivernrapporten, industrivernets «selvangivelse», som må fylles ut og sendes inn til NSO hvert år.

Antall industrivernpliktige virksomheter, virksomheter med innsatser og innsatser. (Grafikk: Samfunn & Sikkerhet)

 

Industrivern

Industrivernets oppgave er å være førsteinnsats dersom en uønsket hendelse inntreffer i bedrifter.

"Forskrift om industrivern" gjelder planlegging, organisering, dimensjonering, vedlikehold og samarbeid om industrivern

  • som gjennomsnittlig sysselsetter 40 eller flere personer i året og
  • som er registrert i bestemte næringskoder