Redningsinnsats til sjøs

Redningsinnsats til sjøs

Spesialtrente brannmannskap fra Oslo og Bergen trente nylig på kjemikaliehendelse på skip i Tromsø. (Foto: Kystverket)

Spesialtrente brannmannskap fra Oslo og Bergen trente nylig på kjemikaliehendelse på skip. Øvelsen foregikk i Tromsø, i regi av Kystverket.

ØVELSE – ØVELSE! 

"Dette er Kystverkets beredskapsvaktlag. Vi har fått melding om et kjemikalieuhell om bord på et fartøy i Tromsø-sundet, øst av Breivika. Posisjon nord 69 grader 40.420’, øst 019 grader 01.614’.  Fartøyet har lekkasje av hydrogenperoksid. Vi har mottatt melding om at det ser ut som om det er fra en container på dekk. Det er andre kjemikalier om bord. Det er behov for entring via sjø.
Situasjonen i forhold til liv og helse er avklart, ingen er skadet.”

Rask mobilisering

Slik lød beskjeden klokka 8.15 til Oslo og Bergen Brannvesen. Begge er nasjonale, spesialtrente brannvesen for håndtering av redningsinnsatser til sjøs, og for kjemikalieuhell. Styrkene settes eksempelvis inn ved hendelser som kan oppstå på et tankskip lastet med kjemikalier.

– Ved denne øvelsen måtte brannmanskap rykke direkte ut til innsats om bord på et fartøy som befant seg i Tromsøsundet, forklarer Espen Reite fra Kystverket.

Iført tunge kjemikaliedrakter, med avansert utstyr, og med dedikerte oppgaver kom mannskapene fra Bergen og Oslo til innsatsstedet i løpet av få timer. 

Posisjon Nord 69 grader 40.420’ Øst 019 grader 01.614’.  Tromsø-sundet. (Foto: Kystverket).

Intense øvelsesdager

Dag 2 av øvelsen er like intens:. 

Bergen- og Oslo brannvesen øver på kjemikalieuhell. (Foto: Kystverket)

"Kystverkets beredskapsvaktlag har fått melding om et kjemikalieuhell om bord på Strilborg i Tromsø-sundet, øst av Breivika, posisjon nord 69 grader 40.420’ øst 019 grader 01.614’.  Det har vært en eksplosjon i fartøyet. Denne har medført vanninntrengning i skipet, og en mindre lekkasje av KLOR i lasten. Lasten er lagret i en container på dekk. Det er andre kjemikalier om bord. Det er behov for entring via sjø. Situasjonen i forhold til liv og helse er avklart - ingen er skadet. Kystverket har mobilisert KV Senja som ankommer Tromsøysundet ca 09:00. KV Senja er utpekt som innsatsleder sjø av kystverket.”

Avdekket flere utfordringer

– Målet vårt med øvelsen var å avdekke utfordringene vi vil støte på ved å rykke ut til Nord-Norge. Vi ønsket å forflytte mannskapene raskt og smertefritt fra Bergen og Oslo til havaristen i nord, sier Lars Petter Wilson ved operasjonsseksjonen i Kystverket:
– Det vil ta lenger tid å respondere i Nord-Norge, enn sør i landet, men det er løsbart.

Flaskeproblemer

En ekstra utfordring var at brannmannskapenes luftflasker måtte tømmes før de kunne tas med på flyet - av sikkerhetshensyn. Øvingslederen tror dette vil løse seg smidigere i en skarp situasjon:
– Det førte til noe mer tidsbruk, selv om det ikke er snakk om lange tiden.

Han håper på en regelendring ettersom røykdykkerflaskene det her er snakk om, er sikrere enn for eksempel dykkerflasker, som reglene også omfatter.

Det er i dag 7 brannvesen i Norge med RITS-styrker: Oslo, Larvik, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø og Tromsø. (Foto: Kystverket)

 

Mørke og avstander

Øvelsen ble avholdt før mørketiden nordpå, slik at mangel på dagslys ikke vanskeliggjorde aksjonen.
– Lengre avstander kan også komme til å kreve mer av oss. Men gjennomføringen av en øvelse som denne betyr uansett at vi er bedre forberedt når det virkelig gjelder, sier øvingslederen.

Kystvakten rolle

Kystvakten var ledelsesplattform for innsatsleder sjø og RITS-styrkene under øvelsen.

Kystvakten bisto også havaristen med røykdykkerlag i håndteringen av brannen som fulgte "eksplosjonen" i øvelsen.

Fakta om "RITS"

  • RITS står for "Redningsinnsats til Sjøs"
  • Skal yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø.
  • Består av syv brannvesen med særlig kompetanse for bistand til skip: Oslo, Larvik, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø og Tromsø.
  • Kystverket har avtale om egen RITS- kjemikaliestyrke, Bergen og Oslo
  • Hovedredningssentralene anviser RITS-innsatser.
  • Flere Norske brannvesen har omfattende sjøbasert aktivitet, og har bygget opp beredskap for å møte lokalt risiko- og sårbarhetsbilde, men inngår ikke i RITS.