Kystverket med informasjonsvideo

Kystverkets informasjonsvideo viser bilder fra hendelser med akutt forurensning i norsk farvann. Her fra Godafoss i Østfold i 2011. (Foto: Kystverket)

Kystverkets informasjonsvideo viser bilder fra hendelser med akutt forurensning i norsk farvann. Her fra Godafoss i Østfold i 2011. (Foto: Kystverket)

Kystverket har laget en informasjonsvideo om akutt forurensning. Filmen skal vises i skolen, og for samarbeidspartnere.
- Informasjon om beredskap mot akutt forurensing er etterspurt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Kystverket laget våren 2016  en film om nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Filmen tar for seg Kystverkets ressurser og systemer for overvåkning av det norske farvannet, og oljevernressursene.

– Vi har behov for å fortelle om hvordan vi jobber og ivaretar beredskapen mot akutt forurensning, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Filmen, som er laget både i norsk og engelsk versjon, presenterer Kystverkets Beredskapssenter. Det er bilder fra oljevernaksjoner som Full City i Telemark 2009, og Godafoss i Østfold 2011.

Grunnlaget for filmen er for øvrig fra undervisningsmateriellet ”Vern mot akutt forurensning” som brukes i skoleverket.