3300 brannfolk mangler utdanning

Brannfolk uten utdanning

Opplæring av deltidspersonell i brannvesen. (Illustrasjon Samfunn & Sikkerhet)

Omkring 3 300 av totalt 8 000 deltidsbrannpersonell mangler utdanning. Nå ønsker Justis- og beredskapsdepartementet fortgang i utdanningen.

Det finnes ca. 8 000 deltidsansatte brann- og redningspersonell i norske kommuner. Ca 3 300 er uten utdannelse.

Kravet om at alt deltidsbrannpersonell må gjennomføre grunnkurs, kom allerede i 2007. Det er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesen. 

Overgangsordning forsvinner

Det ble gitt en overgangsordning. Den ga kommunene dispensasjon fra  kravet

3 300 deltidsansatte brannpersonell har ikke tilstrekkelig utdannelse. 
(Foto: Samfunn & Sikkerhet)

som kom i 2007. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at dispensasjonen ikke skal forlenges ytterligere fra nyttår.

I et brev til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap orienteres det om at overgangsordningen i dimensjoneringsforskriften for brannvesen ikke forlenges.

DSB er bedt om å informere kommunene. 

Departementet poengterer at grunnen til innstrammingen er hensynet til mannskapenes egen sikkerhet, og deres kompetanse til å håndtere krevende oppdrag. 

Kommunalt ansvar

Kommunene har ansvaret for brann- og redningsvesenet, herunder oppfyllelsen av mannskapenes kompetansekrav. Nå oppfordrer DSB til en kraftig mobilisering for å gi deltidsmannskaper den opplæringen de trenger - og fortjener.

DSB ønsker kraftig mobilisering for opplæring av brannmannskaper i deltid. 
Disrektør Vevilie Daae i DSB. (Foto: DSB)

– Vi har forståelse for at utdanning av deltidspersonell er krevende, men vi ser med bekymring på at så mange fortsatt mangler grunnleggende utdanning. Her er det mange flinke mennesker som gjør en kjempeinnsats, men de har krav på en felles teoretisk og praktisk opplæring. Det vil bedre mannskapenes egen sikkerhet og styrke evnen til å håndtere krevende oppdrag, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

DSB oppgir at utdanning av deltidspersonell  også er viktig for den nye fagskolen som er under planlegging, og som forventes klar fra høsten 2019.

– For å komme i mål så raskt som mulig, oppfordrer vi alle brann- og redningsvesen til å samarbeide og mobilisere ressurser for å få lært opp deltidspersonellet, sier Daae.

Norges brannskole vil gi nødvendig støtte til godkjennelse av undervisningsopplegg, og til gjennomføring av eksamen for de som planlegger å ta kurs fremover.

Norges brannskole skal for øvrig utvikle en nettbasert teoridel av opplæringen. Den skal være klar 1. august 2017.