Brannstatistikken: 7799 dyr døde i 2016

7799 dyr omkom i brann i 2016

Brannskadestatistikken melder om 7799 branndøde dyr i 2016. (Foto: Shutterstock)

Brann- og redningsvesenet i Norge utførte totalt 85 580 oppdrag i 2016.
Oppdragene er mange og allsidige. I statistikken finner vi også noen kanskje uventede tall. 
 

I 2016 døde det 7 799 dyr i brann i næringsproduksjon. DSB har ikke statistikk på kjæledyr som dør i brann i private boliger. Mørketallene for omkomne katter og undulater er trolig høye da kjæledyr som kjent oftest befinner seg i boliger. 

Brannstatistikken for 2016 viser at det i landbruket dør et stort antall dyr årlig som følge av brann. Tallene fra DSB viser ikke antallet dyr som må nødslaktes etter branner. 

Undulat 1
Hamster 2
Hest  2
Papegøye 4
Hund 15
Katt 20
Storfe 54
Gris 200
Fjørfe 7501

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamster
To hamstre omkom i brann i 2016. (Foto: Shutterstock)

Om statistikken

Denne statistikken er hentet fra BRIS, som er den nye rapporteringsløsningen fra brann- og redningsvesenet til DSB. Alle oppdrag med utrykning som registreres i 110-sentralene overføres automatisk til BRIS. Statistikken baserer seg på brann- og redningsvesenets vurderinger.