Samfunn & sikkerhet er en ny nettavis som dekker samfunnsikkerhet og beredskap, og går bak kulissene på den løpende nyhetsdekningen av branner og ulykker i de norske mediene. Med dyptgående og grundige reportasjer, analyser, kommentarer og portretter, skal Samfunn & sikkerhet legge stor vekt på å få frem saker og la fagfolk, som vanligvis ikke når frem i det ordinære nyhetsbildet, komme til orde. 

Samfunn & sikkerhet er en uavhengig avis og medlem av fagpressen.

Ønsker du å annonse i Samfunn & sikkerhet?
 
Ta kontakt med oss for annonser og stillingsannonse

Paracom AS

samfunn-sikkerhet@paracom.no

Tlf: 40 19 70 20